Hem »

 

 

Tjänster »

 

 

Om oss »

 

 

Kontakt »

 

 

Arbeta hos oss »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain Market hjälper sina kunder med att skapa bättre förutsättningar för tillväxt genom utveckling och stöd i säljprocessen. Detta underlättar för kunderna att nå eller överträffa sina mål och därigenom bli än mer framgångsrika.

 

Vår styrka ligger i förmågan att kombinera aktiviteter med positiv påverkan i efterföljande delar av affärsdialogen. En förändring ska i nästa steg leda till en accelererande effekt.

 

 

Besöksbokning

 

Många företag brottas med att öka sin marknadsnärvaro. När det gäller fältsäljorganisationer handlar det främst om att kunna nå så många kunder som möjligt per säljare. Med oss så blir detta verklighet. För att bedöma investeringens pay off, så hjälper vi även kunden att analysera värdet av nuvarande kundnärvaro jämfört med värdet vid beställning av besöksbokning. Vi har även möjlighet att hjälpa kunden med en efterkalkyl.

 

Det är allmänt känt att det skiljer sig en hel del i säljprofilen mellan en mötesbokare på telefon och en fältsäljare. En fältsäljare har anställts för att dra hem affärer genom att på ett bra sätt framhäva nyttan med ett affärserbjudande. En besöksbokare har profilen att väcka ett intresse med höga aktivitetskrav på telefon.  Därför är det inte helt lätt att rekrytera en person med båda dessa profiler och man landar ofta i att säljaren blir demotiverad då besökskraven skruvas upp. Utöver rekryteringsprofilen så krävs här också två helt olika typer av ledarskap.

 

Vi arbetar med en egen modell för att knyta ihop detta på ett bra sätt. Modellen bygger på en naturlig kundöverlämning mellan besöksbokare och fältsäljare samt en förstärkt ingång vid överlämningen. Detta för att skapa bättre förutsättningar för fältsäljaren att genomföra ett lyckat möte.

  

Kontakta oss »

 

 

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

Säljcoachning på plats

 

Ansvarar du för en TM avdelning eller har planer på att starta upp en sådan verksamhet? Då står du till största sannolikhet inför ett antal spännande utmaningar. Allt ifrån arbetssätt, nyttobudskap, prospekteringsupplägg, motivationsarbeten etc.

 

Vi på Gain Market har en samlad erfarenhet av att driva denna typ av verksamhet på sammanlagt 20 år. Vi vet hur man bygger budskap som triggar kunder i telefonförsäljning samt hur man även jobbar med kundvårdsprocesserna. 

 

Utöver att hjälpa till med grundstenarna så skapar vi med vår modell ett flexibelt inhyrningsupplägg. Ni väljer själv hur mycket ni vill använda oss. Allt från en dag i veckan eller mer. Logiken med detta är att säljaren behöver praktisera nya verktyg innan det sker en gemensam uppföljning och coachning i nästa steg.

 

Kontakta oss »

 

Konsultativ analys och utveckling av säljprocess

 

Hur väl har du analyserat och effektiviserat din säljprocess? Ofta har man fullt upp med affärsutveckling, ledarskap och kundrelationer.

 

Gain Market har lång erfarenhet och stor kompetens gällande att skapa effektiva säljprocesser som hjälper en att få mer tid till övriga viktiga frågor. Med en effektiv säljprocess upplevs du även av din kund som betydligt mer trovärdig och du säkrar också upp informationsgap avseende kundrelationerna.


Vår modell bygger på att hjälpa kunden med att: rätt person gör rätt saker, öka hastighet i processen samt göra den säkrare och mer kvalitativ.

 

Vi hjälper er att se över arbetssätt, överlämningspunkter, kundvård, CRM hantering etc. både inom Telemarketing- och Fältsäljorganisationer.

 

Kontakta oss »

 

 

 

 

 

Kontakt

Gain Market AB

Maria Trappgränd 1E, 118 20 Stockholm

Tel: 070-587 99 69          

E-post: info@gainmarket.se